Blog

  • Wat is Ethereum en hoe werkt het.
    Ethereum is een open-source, openbaar, op blockchain gebaseerd gedistribueerd computerplatform met slimme contractfunctionaliteit. Het biedt een gedecentraliseerde virtuele machine die applicaties kan uitvoeren die zijn gemaakt met de programmeertaal Solidity. Deze machine dient als runtime-omgeving voor deze programma’s. Het doel van Ethereum is om mensen in staat te stellen er “slimme contracten” op te schrijven…
  • Wat is de SDR en waarom is het van belang?
    De bijzondere trekkingsrechten of SDR zijn in 1969 door het IMF in het leven geroepen om de officiële reserves van zijn lidstaten aan te vullen. De SDR is een rentedragende internationale reserve die alleen kan worden gehouden door het IMF, zijn lidstaten en aangewezen officiële entiteiten die bekend staan ​​als proscribed holders of de voorgeschreven…
  • Wat is Bitcoin? Bitcoin uitgelegd op een eenvoudige manier.
    Wat is Bitcoin? Bitcoin is de eerste gedecentraliseerde digitale valuta. Alle Bitcoin-transacties worden gedocumenteerd en vastgelegd in een virtueel grootboek, Dat noemen we de blockchain. Het grootboek is in tegenstelling tot wat velen denken 100% transparant en voor iedereen toegankelijk. Bitcoin geeft je volledige controle over je geld in die zin dat je er geen…

Create your free account today!