Wat is Ethereum en hoe werkt het.

Wat is Ethereum en hoe werkt het.

Ethereum is een open-source, openbaar, op blockchain gebaseerd gedistribueerd computerplatform met slimme contractfunctionaliteit. Het biedt een gedecentraliseerde virtuele machine die applicaties kan uitvoeren die zijn gemaakt met de programmeertaal Solidity. Deze machine dient als runtime-omgeving voor deze programma’s.

Het doel van Ethereum is om mensen in staat te stellen er “slimme contracten” op te schrijven en deze automatisch te laten uitvoeren zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur of inmenging van derden. Dit zijn slechts enkele redenen waarom Ethereum misschien beter is dan Bitcoin!

Wat is Ethereum en hoe werkt het?


Ethereum is een open-source, openbaar, op blockchain gebaseerd gedistribueerd computerplatform met slimme contractfunctionaliteit. Het biedt een gedecentraliseerde virtuele machine die applicaties kan uitvoeren die zijn gemaakt met de programmeertaal Solidity.

5 dingen die je moet weten over Ethereum

 1. Ethereum is een openbaar, op blockchain gebaseerd gedistribueerd computerplatform met slimme contractfunctionaliteit. Het biedt een gedecentraliseerde virtuele machine die applicaties kan uitvoeren die zijn gemaakt met de programmeertaal Solidity. Deze machine dient als runtime-omgeving voor deze programma’s.
 2. Het doel van Ethereum is om mensen in staat te stellen er “slimme contracten” op te schrijven en deze automatisch te laten uitvoeren zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur of inmenging van derden. Dit zijn slechts enkele redenen waarom Ethereum misschien beter is dan Bitcoin!
 3. Ik heb onderzoek kunnen doen naar de manier waarop Ethereum werkt, en het is best ingewikkeld omdat deze informatie niet makkelijk te vinden was. Ik heb ook de geschiedenis ervan onderzocht en ontdekte dat veel mensen er op verschillende plaatsen over praten, maar het punt met Ethereum is dat ze het hebben over het potentieel en niet over wat het de laatste tijd heeft gedaan.
 4. De informatie die ik uit onderzoek heb kunnen achterhalen, is dat er bepaalde beperkingen van Ethereum zijn, zoals schaalbaarheid vanwege een groot aantal transacties die binnen een korte tijd kunnen plaatsvinden. Een ander deel van het onderzoek dat ik deed ging over de harde vorken die in Ethereum plaatsvonden.
 5. Ik heb ook geleerd dat de creatie van Ether (cryptocurrency) niet gerelateerd is aan het bedrijf – het wordt gebruikt als “brandstof” voor slimme contracten, zoals benzine voor auto’s. Het is een stimulans voor ontwikkelaars die aan het platform werken. Je kunt het zien als een vergoeding voor het gebruik van de bronnen van je computer.

Waarom is Ethereum beter dan Bitcoin?

Ethereum is beter omdat het voor meer toepassingen kan worden gebruikt, er zijn geen transactiekosten, het systeem is gedecentraliseerd, Ethereum heeft een grotere marktkapitalisatie en slimme contracten.

Ethereum kan voor meer toepassingen worden gebruikt, terwijl Bitcoin dat niet kan. Bitcoin wordt voornamelijk gebruikt als waardeopslag of om online dingen te kopen, terwijl Ethereum veel meer kan dan dat.

Het Ethereum-systeem is volledig gedecentraliseerd, terwijl Bitcoin afhankelijk is van miners die de macht hebben om transacties te beïnvloeden of zelfs terug te draaien door ze bijvoorbeeld uit het openbare register weg te laten.

De totale waarde van ether die momenteel in omloop is ($478 miljoen) is hoger dan de totale waarde van bitcoin in omloop ($261 miljoen). Dit geeft aan dat er meer mensen zijn die Ethereum maken

Wat zijn enkele beperkingen van Ethereum

 • Schaalbaarheid: Ethereum kan ongeveer 15 transacties per seconde verwerken, terwijl Bitcoin een aanzienlijk hoger aantal transacties per seconde kan verwerken – 7-10 volgens Blockchain.
 • Hard forks: in 2016 was er een hard fork in het Ethereum-protocol dat het in twee verschillende blockchains splitste, waarbij vanaf dat moment twee afzonderlijke valuta’s op dit platform gebaseerd waren op basis van uiteenlopende regels en principes. Deze fork was gebaseerd op het idee dat mensen het niet eens konden worden over het oplossen van een aantal problemen met Ethereum-code waardoor ze gesplitst werden.
 • Regulering: de markt voor cryptocurrency is in veel landen nog steeds niet gereguleerd en dit zorgt voor veel problemen voor mensen die Ether willen gebruiken als betaalmiddel/valuta.

Conclusie

Blockchain is een technologie die de laatste jaren aan populariteit wint vanwege het vermogen om de manier waarop we zaken doen te veranderen. Oorspronkelijk werd blockchain gebruikt als grootboek voor Bitcoin-transacties, maar tegenwoordig kan het op veel meer worden toegepast dan alleen cryptocurrency.

Hoe kan Blockchain mijn bedrijf ten goede komen?

Blockchain heeft veel potentiële voordelen voor bedrijven van elke omvang, waaronder snellere transacties, lagere kosten, minder risico op fraude, grotere transparantie over alle gegevens die op het netwerk worden opgeslagen of verzonden (wat het vertrouwen en de veiligheid kan verbeteren) en de mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens op te slaan. data tegen lagere kosten dan andere opslagdiensten.

Wat is de SDR en waarom is het van belang?

De bijzondere trekkingsrechten of SDR zijn in 1969 door het IMF in het leven geroepen om de officiële reserves van zijn lidstaten aan te vullen.

De SDR is een rentedragende internationale reserve die alleen kan worden gehouden door het IMF, zijn lidstaten en aangewezen officiële entiteiten die bekend staan ​​als proscribed holders of de voorgeschreven houders. 

Naast deze rol fungeert de SDR als de rekeneenheid van het IMF en verschillende andere internationale organisaties. de financieringsafspraken van het imf met zijn lidstaten zijn uitgedrukt in SDR’s. De waarde en het rendement van de SDR worden bepaald aan de hand van een mandje van belangrijke valuta’s die worden geselecteerd vanwege hun belang in de handels- en financiële systemen van de wereld.

De SDR-waarde wordt dagelijks berekend terwijl de rentevoet wekelijks wordt bepaald. de raad van bestuur van het IMF beoordeelt de samenstelling van het SDR-mandje om de vijf jaar. Deze samenstelling wordt herzien om belangrijke veranderingen in de rol van verschillende valuta’s in de wereldeconomie en dus om de aantrekkelijkheid van de SDR te vergroten als reserve.

In zijn meest recente evaluatie in 2015 breidde het bestuur het mandje uit met een vijfde valuta, de Chinese renminbi. Het mandje bevat nu de Amerikaanse dollar, euro, Chinese renminbi, Japanse yen en het Britse pond

SDR’s worden toegewezen aan de leden in verhouding tot hun IMF quota’s en relatieve economische positie in de wereldeconomie. Het IMF beoordeelt om de vijf jaar of er wereldwijd behoefte is aan aanvullende internationale reserves om een ​​nieuwe toewijzing van SDR’s te rechtvaardigen. 

De meest recente en verreweg de grootste toewijzing vond plaats in 2009 als reactie op de wereldwijde financiële crisi. Het bedrag aan SDR’s bedroeg toen meer dan tweehonderdvier miljard. Deze toewijzingen bieden elk lid on-demand toegang tot vrij te gebruiken valuta’s. Leden kunnen SDR’s inwisselen voor valuta’s van andere leden om de samenstelling van hun reserves aan te passen, de SDR is daarom geen valuta of vordering op het IMF, maar een potentiële vordering op de vrij te gebruiken valuta’s van IMF-leden.

Het is een mechanisme dat heel ingewikkeld wordt gemaakt. Het is niet de bedoeling dat iedereen begrijpt wat het inhoud. Het geeft een ongeziene vrijheid aan lidstaten om geld bij te creëren indien ze dat nodig achten. Zo probeert het de huidige economische en monetaire situatie te beschermen. 

Een lidstaat ontvangt intrest op zijn holdings en betaalt intrest op zijn allocaties. Beide worden berekend op SDR rentevoet. Dit wil zeggen dat ze elkaar opheffen indien ze gelijk zijn. De SDR markt is gebaseerd op het vrijwillig maken van transacties met SDR’s (VTA’s). 

Een lidstaat ontvangt rente op basis van zijn SDR-toewijzing en zijn SDR-holdings en betaalt rente over zijn allocaties. De rente die hij verdient op zijn holdings en zelf uitbetaald op zijn allocaties zijn beide gebaseerd op het SDR-rentetarief, dit betekent dat ze volledig worden geannuleerd zolang SDR-holdings gelijk zijn aan SDR-allocaties.

De SDR-markt functioneert voornamelijk via vrijwillige handelsovereenkomsten of VTA’s. Onder deze regelingen, gefaciliteerd door de IMF bieden leden vrijwillig aan om SDR’s te kopen of verkopen als een lid SDR’s inwisselt voor vrij te gebruiken valuta

In het geval dat er onvoldoende capaciteit is in het kader van de vrijwillige handelsregelingen, kan het IMF het aanwijzingsmechanisme activeren. 

Wanneer het IMF leden met sterke externe posities oproept om SDR’s te kopen van leden met zwakke externe posities, de waarde van de SDR als reserveactiva vloeit dus voort uit het recht om het in te wisselen voor vrij te gebruiken valuta, hierdoor speelt de SDR een belangrijke rol bij het verschaffen van liquiditeit aan het mondiale economische systeem.  

Wat is Bitcoin? Bitcoin uitgelegd op een eenvoudige manier.

Wat is Bitcoin? Bitcoin uitgelegd op een eenvoudige manier.

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is de eerste gedecentraliseerde digitale valuta. Alle Bitcoin-transacties worden gedocumenteerd en vastgelegd in een virtueel grootboek, Dat noemen we de blockchain. Het grootboek is in tegenstelling tot wat velen denken 100% transparant en voor iedereen toegankelijk.

Bitcoin geeft je volledige controle over je geld in die zin dat je er geen financiële instellingen voor nodig hebt. Het wordt in tegenstelling tot andere activa die je bezit niet gereguleerd door banken en overheden. Naarmate bitcoin steeds populairder wordt, accepteren steeds meer plaatsen het als betaalmethode.

Dat is Bitcoin in een notendop… wil je er meer over weten?
Lees dan verder voor een eenvoudig en simpele uitleg over deze unieke munt. We bespreken een aantal zaken om tot de kern van bitcoin te komen, we behandelen hier:

Vandaag beginnen we helemaal bij het begin. We beantwoorden de derde meest gezochte term op Google, “wat is Bitcoin”?

Geen nood, we gaan het niet te technisch maken en laten alle ingewikkelde termen achterwege. 

De bedoeling is dat iedereen, ook als je geen technische achtergrond hebt, dit kunt begrijpen.

Aan het einde van dit artikel, weet je meer over Bitcoin en hoe het werkt dan 99% van de bevolking (en zelfs de media). Dus laten we beginnen …

Wat is geld?

Zoals je al weet is Bitcoin digitaal geld. Dus voordat we het hebben over Bitcoin, moeten we het even over geld hebben. 

Wat is geld precies?

In de kern vertegenwoordigt geld waarde. Geld kan je wisselen voor andere zaken van waarde. Als ik ergens een job heb, dan werk ik en geeft mijn werkgever me daarvoor geld in ruil.

Dat geld kan ik dan gebruiken om ergens in de toekomst iets waardevols te kopen van iemand anders. Geld is als het ware een drager van waarde.  

Door de geschiedenis heen heeft die waarde vele vormen aangenomen en mensen gebruikten veel verschillende materialen om geld te vertegenwoordigen. Zo was de ‘waardedrager’ in een ver verleden: zout, tarwe, schelpen en natuurlijk ook zilver en goud. Alles werd gebruikt als ruilmiddel.

Om te werken moet er aan 2 kanten een vertrouwen en overtuiging zijn. De persoon die het zout aanvaarde in ruil voor bijvoorbeeld fruit moet erin vertrouwen en geloven dat het zout effectief een waarde heeft. Hij moet het als waardevol zien vandaag, maar ook in de toekomst… anders zal hij er zijn fruit niet voor in de plaats willen geven. 

Tot ongeveer honderd jaar geleden vertrouwden we altijd op iets dat geld vertegenwoordigde. Onderweg veranderde echter iets we hebben ons vertrouwensmodel aangepast:  van ‘iets’ vertrouwen in ‘iemand’ vertrouwen.

Wat was er dan veranderd? 

Na verloop van tijd vonden mensen het te omslachtig om de wereld rond te lopen met kilo’s zout of goudstaven… daarom werd papiergeld uitgevonden.

Hier is hoe het werkte:
Een bank of regering biedt aan om jouw goud in bezit te nemen (vb: € 1000) en in ruil daarvoor geeft die bank je een ontvangstbewijs. Dit noemen we dan biljetten (goed voor € 1000).

Deze stukjes papier waren niet alleen veel gemakkelijker mee te nemen, maar je kan ook makkelijk 1 euro uitgeven aan een kopje koffie zonder je goudstaaf in duizend stukjes te snijden.

Stel dat je toch je goud terug wilde, dan nam je gewoon € 1000 van je biljetten mee naar de bank om ze daar in te wisselen voor de werkelijke vorm van het geld, in dit geval die goudstaaf, 

Geniaal natuurlijk… zo begon simpel papier de rol van geld in te nemen als een praktisch en gemakkelijk instrument. Maar naarmate de tijd vorderde, en als gevolg van macro-economische veranderingen, werd deze band tussen het papieren ontvangstbewijs en het goud waar het voor staat verbroken.

Nogmaals we houden het eenvoudig… we gaan niet dieper in op alle krachten en machten die ons hebben gebracht tot waar we nu zijn. Hoe we ooit op het pad kwamen dat ons volledige wegleidde van de gouden standaard is voor een andere keer. 

Het is buitengewoon complex, maar het volstaat om te zeggen dat regeringen hun volk vertelden dat de regering zelf aansprakelijk zou zijn voor de waarde van dat papieren geld.

Er werd op één of andere manier met z’n allen afgesproken: “laten we maar goud en handelspapier vergeten”.

Dus bleven de mensen handel drijven met bonnen die alleen worden ondersteund door de belofte van de regering. Maar waarom bleef dat werken? Waarom gaan we 40u/week werken voor een paar papieren biljetten?

Simpel… vanwege vertrouwen. Ook al is er geen echt handelspapier dat papiergeld ondersteunt, ook al is er niets dat het papier daadwerkelijk ondersteunt, toch werd beslist om vertrouwen te hebben in dat papier. 

Wat is fiat geld?

Mensen vertrouwden de regering en zo ontstond fiatgeld. Fiat is een Latijns woord dat “bij decreet” betekent. Dit betekent dat de dollars, of euro’s of welke andere valuta dan ook, enkel waarde hebben omdat de regering het opdraagt.

Het is wat bekend staat als een “wettig betaalmiddel” – munten of bankbiljetten die geaccepteerd moeten worden als ze als betaling worden aangeboden. Dus de waarde van het geld van vandaag komt eigenlijk van een wettelijke status die eraan is gegeven door een centrale autoriteit, in dit geval, de overheid.

Fiat geld heeft dus dus het vertrouwensmodel veranderd, van iets vertrouwen in iemand vertrouwen, in dit geval de overheid. De voordelen hebben we deels besproken (je hoeft geen kruiwagen vol goudstaven mee te nemen als je een huis wilt kopen). 

Fiat-geld heeft echter ook twee belangrijke nadelen:

 1. Het is gecentraliseerd:
  Je hebt een centrale autoriteit die het controleert en uitgeeft. In dit geval de regering of centrale bank. 
 2. Het is niet beperkt in kwantiteit:
  De regering of centrale bank kan zoveel printen als ze willen en wanneer ze willen. Als zij het nodig achten, kunnen ze de geldhoeveelheid op de markt opblazen.

  Er is een probleem met het drukken van geld… het is als vraag en aanbod. Als de markt overspoelt met meer geld daalt de waarde van elke euro. Elke keer een euro of een dollar wordt bijgedrukt verminderd dit de waarde van alle (bestaande) euro’s of dollars. 

Het geld dat je hebt is dus minder waard als er meer geld bij gemaakt wordt. Je hoort het iedereen wel eens zeggen… alles wordt duurder, vroeger was het goedkoper!

Als je de prijzen door de jaren heen ziet stijgen komt dat niet noodzakelijk doordat de producten duurder worden. Hun prijzen stijgen niet zo zeer, het is eerder de koopkracht van je geld dat daalt.

Je hebt meer euro’s nodig om iets te kopen dat vroeger ‘minder kostte’.

Wat is digitaal geld dan?

Toen het fiatgeld eenmaal op zijn plaats was, was de overstap naar digitaal geld vrij eenvoudig. We hebben al een centrale autoriteit die geld uitgeeft, dus waarom verdien je geld niet voornamelijk digitaal en laat die autoriteit bijhouden wie wat bezit.

Tegenwoordig gebruiken we voornamelijk creditcards, bankoverschrijvingen, Paypal en andere vormen van digitaal geld. De hoeveelheid fysiek geld in de wereld is bijna te verwaarlozen en wordt elk jaar kleiner.

Dus als geld vandaag digitaal is, hoe werkt dat dan?

Ik bedoel, als ik een bestand heb dat een euro vertegenwoordigt, wat houdt me dan tegen om het een miljoen keer te kopiëren en een miljoen dollar te hebben?

Dit zou een probleem kunnen zijn ( men noemt dit het “probleem van dubbele uitgaven”). Gelukkig hebben onze banken daar een oplossing voor, het is zelfs een “gecentraliseerde” oplossing; ze houden een grootboek bij op hun computer dat bijhoudt wie wat bezit.

Iedereen heeft een rekening en dit grootboek houdt een telling bij voor elke rekening. We vertrouwen allemaal de bank en de bank vertrouwt hun computer, en dus is de oplossing gecentraliseerd in dit grootboek in deze computer.

Het is niet algemeen geweten, maar er waren in het verleden veel pogingen om alternatieve vormen van digitale valuta te creëren, maar ze botsten altijd op het probleem van de dubbele uitgaven. Geen enkel systeem zonder centrale autoriteit had een succesvolle oplossing voor het probleem van dubbele uitgaven.

De banken konden dus geen enkel systeem bedenken waarbij zij niet nodig waren. Er was geen systeem te bedenken waarin zij niet de controle over de totale geldvoorraad hadden. Helaas, het kon niet anders. 

Banken worden natuurlijk ook bestuurd door mensen. Wanneer je iemand controle geeft over een enorme geldvoorraad geef je ze natuurlijk een enorme macht. Dit creëert drie belangrijke problemen:

 1. Het eerste probleem is corruptie: Macht bederft, en absolute macht bederft absoluut. Als banken een mandaat hebben om geld of waarde te creëren, beheersen ze in feite de stroom van waarde in de wereld, wat hen bijna onbeperkte macht geeft.

  Sommigen hebben misschien ooit gehoord van het Wells-Fargo schandaal. Om maar te illustreren hoe macht corrumpeert. Deze bank creëerde in het geheim miljoenen niet-geautoriseerde bankrekeningen om de inkomstenstroom van de bank te vergroten.
 2. Het tweede probleem van een gecentraliseerd systeem is wanbeheer. Als het belang van de centrale autoriteit niet in overeenstemming is met de mensen die ze controleert, kan er sprake zijn van wanbeheer van het geld.

  Bijvoorbeeld, veel geld printen om te voorkomen dat een bepaalde bank of instelling instort, zoals gebeurde in kredietcrisis in 2008. Uiteindelijk kunnen overheden of centrale banken verdoken belastingen innen door gewoon het geld te printen. De bevolking draagt de kost doordat hun euro’s minder waard worden.

  Het probleem met het printen van te veel geld is dat het inflatie veroorzaakt en de waarde van het van de burgers aantast

  Een extreem voorbeeld hiervan is Venezuela. De regering heeft zoveel geld gedrukt, en de waarde ervan is zo sterk gedaald, dat mensen hun geld niet langer tellen. Ze moeten het wegen! 
 1. Het laatste probleem is controle. De bevolking, ook jij, geeft in feite alle controle over jouw geld weg aan de overheid of aan de bank. Op elk moment kan de overheid of zelfs de bank besluiten om jouw rekening te blokkeren. Ze kunnen je ten allen tijd de toegang tot je geld ontzeggen. 

Zelfs als je alleen biljetten en munten als cash onder je matras bewaard, kan de overheid de wettelijke status van je munteenheid annuleren, zoals een paar jaar geleden in India werd gedaan. 

De leegte die Bitcoin vult

Dit was de stand van zaken tot 2009. In 2009, vlak na (of tijdens) de ‘bankencrisis’ ontstond een soort van weerstand tegen de almacht van banken en hun wandaden.

Een alternatief was nodig want het huidige geldsysteem leek een verloren en corrupte zaak. In oktober 2008 werd een document online gepubliceerd door een man die zichzelf Satoshi Nakamoto noemde…het document veranderde de manier waarop naar fiatgeld werd gekeken.

Bitcoin is transparant

Het document, een soort whitepaper, suggereerde een manier waarop het probleem van dubbele uitgaven werd opgelost zonder een centrale controlerende authoriteit. Het stelde voor een systeem te creëren voor een gedecentraliseerde valuta genaamd Bitcoin.

Bitcoin is in wezen een transparant grootboek zonder centrale autoriteit, maar wat betekent deze verwarrende uitdrukking nu eigenlijk echt? Laten we Bitcoin met de bank vergelijken. Aangezien het meeste geld vandaag al digitaal is, beheert de bank in feite haar eigen grootboek met saldi en transacties…handig toch?

Het grootboek van de bank is echter niet transparant en wordt opgeslagen op de hoofdcomputer van de bank. Je kunt geen kijkje nemen in het grootboek van de bank, en alleen de bank heeft er volledige controle over. Ik hoor je al denken… 

“Ja maar… er bestaan toch controlemechanismen en organen die de banken controleren.” Klopt, maar helaas zijn deze mechanismen grotendeels in handen van de banken zelf. ze houden als het ware toezicht op zichzelf. 

Bitcoin daarentegen is een transparant grootboek. Op elk moment kan ik een kijkje nemen in het grootboek en alle transacties en saldi zien die plaatsvinden. Het enige dat je niet kunt achterhalen is van wie deze saldi zijn en wie er achter elke transactie zit. 

Daarom noemt men Bitcoin pseudo-anoniem; alles is open, transparant en traceerbaar maar je weet nog steeds niet wie wat naar wie stuurt. 

Laten we dit uitleggen met een voorbeeld.
Je kunt op je scherm bepaalde rijen uit het grootboek van Bitcoin zien.
We kunnen zien dat een bepaald Bitcoin-adres 10.000 Bitcoins naar een ander Bitcoin adres stuurt. Dit kan niemand verstoppen en is altijd voor iedereen zichtbaar. 

In mei 2010 ontstond de eerste specifieke transactie. Het was de eerste aankoop die ooit werd gemaakt met Bitcoin … Niets spectaculair, het werd gebruikt om 2 pizza’s te kopen door een man genaamd Laszlo.  Laszlo publiceerde in 2010 een bericht waarin iemand werd gevraagd hem 2 pizza’s te verkopen in ruil voor 10.000 Bitcoins.

Iemand deed dat voor hem, en vandaag is de prijs van deze twee pizza’s meer dan 100 miljoen dollar waard. Bitcoin doet dus net het omgekeerde van je fiatgeld.

Bitcoin is gedecentraliseerd

Bitcoin is ook gedecentraliseerd;
Er is geen enkele computer die het grootboek vasthoudt. Niemand kan de controle erover opeisen. Met Bitcoin houdt elke computer die deelneemt aan het systeem een kopie van het grootboek bij, dit wordt de Blockchain genoemd. 

Dus als je het systeem wilt uitzetten of het grootboek wilt hacken zul je duizenden computers moeten uitschakelen die een kopie bewaren en deze constant bijwerken.

Bitcoin is digitaal

Zoals het meeste geld vandaag, is Bitcoin ook digitaal. Dit betekent dat er niets fysieks is dat je kunt aanraken in Bitcoin. Er zijn geen echte munten, geen biljetten, er zijn alleen rijen transacties en saldi. 

Als je Bitcoin”bezit”, betekent dit dat je het recht hebt om toegang te krijgen tot een specifiek Bitcoin-adresrecord in het grootboek en vandaar geld naar een ander adres kunt sturen.

Waarom is Bitcoin zo speciaal?

Dus wat betekent dit allemaal?
Waarom is Bitcoin zo groot nieuws? Omdat het digitaal is? Neen, want zowat al het geld is digitaal. 

Bitcoin is speciaal om dat we voor het eerst, sinds het ontstaan ​​van digitaal geld, een alternatief hebben voor het huidige systeem.

Bitcoin is een vorm van geld die geen enkele regering of bank kan controleren.

Denk aan de tijd vóór internet, hoe gecentraliseerd de informatiestroom was.

Als je informatie wilde, zou je die kunnen krijgen van een paar grote spelers zoals de New York Times, The Washington Post en anderen zoals zij.

Vandaag, dankzij het internet, is informatie gedecentraliseerd en kan je communiceren en kennis consumeren met een klik op de knop. 

Bitcoin is het als het ware het internet van geld en het biedt een gedecentraliseerde oplossing voor geld. Bitcoin heeft verschillende voordelen ten opzichte van het huidige systeem.

 1. Bitcoin geeft je volledige controle over jouw geld.
  Met Bitcoin heb jij en jij alleen toegang tot je geld. Geen enkele regering of bank kan beslissen om je rekening te bevriezen of je bezit in beslag te nemen.
 2. Bitcoin maakt ook veel tussenpersonen overbodig bij het overboeken van geld.
  Dit betekent dat in veel gevallen Bitcoin goedkoper in gebruik is dan traditionele overschrijvingen of postwissels.
 3. In tegenstelling tot fiat-valuta’s, is Bitcoin ontworpen om van nature digitaal te zijn, dit betekent dat je er extra programmeerlagen aan kunt toevoegen en er ‘slim geld’ van kunt maken. 
 4. Ten slotte opent Bitcoin digitale handel voor 2,5 miljard mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot het huidige banksysteem. Deze mensen hebben geen of te weinig banken vanwege waar ze leven en de realiteit waarin ze zijn geboren. Maar vandaag kunnen ze met een mobiele telefoon en een klik op de knop beginnen met handelen met Bitcoin, zonder toestemming.

Wie accepteer Bitcoin?

Tegenwoordig zijn er verschillende online en offline verkopers die Bitcoin accepteren.

Je kunt een vlucht bestellen of een hotel boeken met Bitcoin als je wilt. 

Er zijn zelfs Bitcoin-betaalpassen waarmee je in bijna elke winkel met je Bitcoin-saldo kunt betalen. De weg naar acceptatie door de meerderheid van het publiek is echter nog lang.

De geldrevolutie begon in 2009 en jij bent er vandaag een onderdeel van. Hoe sta jij tegenover Bitcoin? Heb je er vertrouwen in? Heb je vertrouwen in ons huidige banksysteem?